L’Ajuntament de Masquefa posa a l’abast de les persones emprenedores i les empreses un servei que pretén acompanyar, guiar i donar suport al llarg del procés de creació i consolidació d’empreses.

Els serveis que es realitzen al CTC són:

  • Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
  • Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de l’activitat.
  • Programes de formació adreçats a persones emprenedores per millorar les seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de les futures empreses.
  • Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, a fi de facilitar-ne la consolidació.
  • Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor.
  • Serveis d’informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament dels projectes de persones emprenedores i persones treballadores autònomes.
  • Serveis i recursos de vivers d’empreses.
  • El projecte CuEmE té com a objectiu desenvolupar entre els alumnes els valors, hàbits i les capacitats claus vinculades a l’emprenedoria.