A Masquefa acompanyem als vilatans en les diverses etapes d’educació i formació.

Els serveis dels quals la Vila disposa, donen resposta a les necessitats que puguin sorgir en cada una de les etapes de la vida, dels 0 als 99 anys.